Solveggen


Klatring er en risikoaktivitet som du utøver helt på eget ansvar.
Du har selv det fulle ansvar for din aktivitet og at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å klatre på en sikker måte.

Solveggen

Solveggen ligger på Ursfjellet ikke så langt unna Vallersund i Ørland kommune. Klatrefeltet har enkle ruter og er gott egnet for barn og familjer eller for din første klatreturer utendørs på klippe.

Feltet har enkle boltede ruter på 4-tallet. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at Ørland Klatreklubb ikke kontrollerer eller garanterer for at klatrefeltet er trygt å bruke, men vi tar imot innspill om tilstanden av steinen og boltene fra brukere av feltet. Sikkerheten og risikoen må hver enkelt person selv vurdere og selv stå til ansvar for.

Mattias Mattisson har gjort en klatrefører for Ørland og omegn. På hjemmesiden finner du fører og rutebeskrivelser for Solveggen.