Grunnkurs inne

Grunnkurs Inne

Grunnkurset vil gi deg en full innføring i klatring på innendørs klatreanlegg. Du vil blant annet lære deg korrekt bruk av nødvendig klatreutstyr, grunnleggende sikringsteknikk samt å klatre sikkert på topptau og led (som beskrevet lengre ned). Kurset gjennomgår kunnskapene og ferdighetene som er nødvendig for å ta brattkort eller topptaukort, noe som kreves for å klatre selvstendig på de fleste innendørs anlegg i Norge.
Du kan lese mere om Brattkort og Topptaukort og forskjellen mellom disse på Norsk Klatreforbund sine hjemmesider.

Kursets innhold

Grunnkurset er for deg som ønsker å lære det grunnleggende for å kunne klatre og sikre inne. Kurset gir kompetansen du trenger for å gjennomføre prøve for Topptaukort eller Brattkort. Du må imidlertid regne med å praktisere dine sikringsferdigheter noe utover dette kurset, for å kunne bestå selve testen. Innkludert i kurset settes det opp en oppfølgingsdag en til to uker etter selve kurset, for å ta prøve til Brattkort eller Topptaukort. Tidspunkt for denne økten blir vi enige om på kurset, ut fra hva som passer flest mulig. Testen gjennomføres på en av klubbens faste tider i Ørland Sparebank Arena. Det er også mulig å gjøre individuelle avtaler hvis det er vanskelig å finne et tidspunkt som passer alle. Første prøve er innkludert i kursavgiften,  ny prøve debiteres med kr. 200,-

Norges Klatreforbund tar i tillegg kr. 200,- i gebyr ved bestilling av kort etter bestått test og dette bekostes av deltageren selv.

Kursavgift

Kursavgift: kr. 1000,-

Påmelding til kurs er bindende! Avmelding må skje 7 dager før kursets start. Du vil da få refundert hele kursavgiften. Dersom du melder deg av kurset etter denne fristen vil kun 50% av kursavgiften refunderes. Ta kontakt på kurs@orlandklatreklubb.no

Inkludert i prisen er leie av nødvendig utstyr, blandt annet sele, sko, tau og taubrems.

Kurset vil bli kansellert hvis det er færre enn 4 deltakere og du vil bli varslet på mail hvis kurset kanselleres.

Aldersgrense

Deltaker må være fylt 13 år på dato for kurs. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Dette må være klart før kurs starter. For minderårige 13-18 år gjelder spesielle regler for Brattkort, du kan lese om dette her.

Erfaring

Kurset krever ingen forkunnskaper, normal fysisk form.

Tid

2 dager (5 + 5 timer)
Praktisk prøve kommer i tillegg

NB! Dersom kurset er fylt opp vil det ikke være mulig å registrere seg. Du kan da sende en mail til kurs@orlandklatreklubb.no og melde din interesse for kurset, slik at du kan få tildelt plassen dersom noen skulle trekke seg.