Grunnkurs inne

Grunnkurs Inne

Grunnkurset vil gi deg en full innføring i klatring på innendørs klatreanlegg. Du vil blant annet lære deg korrekt bruk av nødvendig klatreutstyr, grunnleggende sikringsteknikk samt å klatre sikkert på topptau og led (som beskrevet lengre ned). Kurset gjennomgår kunnskapene og ferdighetene som er nødvendig for å ta brattkort eller topptaukort, noe som kreves for å klatre selvstendig på de fleste innendørs anlegg i Norge.
Du kan lese mere om Autobelaykort, Brattkort og Topptaukort og forskjellen mellom disse på Norsk Klatreforbund sine hjemmesider.

Fra 1/3 2024 inngår opplæring på Autobelay i grunnkursen.

NB. Ørland Klatreklubb stiller krav om Topptau kort eller Brattkort for å få bruke Autobelay. Dette grunnet sikkerhet då hallen ikke er bemannet utover tisdag og torsdag 18.00 – 21.00. Autobelay kort er en national standard men dette er ett lokalt krav hos Ørland Klatreklubb.

Kursets innhold

Grunnkurset er for deg som ønsker å lære grunnleggende kunnskaper for å kunne klatre og sikre. Kurset gir kompetansen du trenger for å gjennomføre prøve for Topptaukort eller Brattkort. Du må imidlertid regne med å praktisere dine sikringsferdigheter noe utover dette kurset, for å bestå selve testen. Innkludert i kurset settes det opp en oppfølgingsøkt en til to uker etter selve kurset, for å ta prøve til Brattkort eller Topptaukort. Tidspunkt for denne økten blir vi enige om på kurset, ut fra hva som passer flest mulig. Prøven gjennomføres på en av klubbens faste tider i Ørland Sparebank Arena. Det er også mulig å gjøre individuelle avtaler hvis det er vanskelig å finne et tidspunkt som passer alle. Første prøve er innkludert i kursavgiften, ny prøve debiteres med kr. 200,-.


Kursavgift

Kursavgift: kr. 1000,-

Påmelding til kurs er bindende! Avmelding må skje minimum 7 dager før kursets start. Du vil da få refundert hele kursavgiften. Dersom du melder deg av kurset etter denne fristen vil kun 50% av kursavgiften refunderes uavsett årsak til avmelding. Ta kontakt på kurs@orlandklatreklubb.no

Inkludert i prisen er  nødvendig utstyr, blandt annet sele, sko, tau og taubrems.

Norges Klatreforbund tar kr. 300,- i administrasjonsgebyr ved bestilling av kort etter bestått prøve og vil man ha Autobelay kort koster dette kr. 100. Dette bekostes av deltageren selv og er ikke noe som reguleres av klubben.

Kurset vil bli kansellert hvis det er færre enn 3 deltakere og du vil da bli varslet og få mulighet til å bli flyttet til neste kurs eller få refundert kursavgiften. Vid kansellering får du hele kursavgiften tilbake.

Aldersgrense

Deltaker må være fylt 13 år på dato for kurs. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurs. Dette må være klart før kurs starter. For minderårige 13-18 år gjelder spesielle regler for Brattkort, du kan lese om dette her.

Erfaring

Kurset krever ingen forkunnskaper, normal fysisk form.

Tid

2 dager (5 + 5 timer)
Praktisk prøve kommer i tillegg

NB! Dersom kurset er fylt opp finnes et køsystem.  Du vil bli varslet dersom noen deltagere melder seg av så at du eventuellt kan ta dennes plass på kurset. Du kan da sende en mail til kurs@orlandklatreklubb.no og melde din interesse for neste kurs, dersom dato for neste kurs ikke er oppsatt på hjemmesiden.