Fra inne til ute

Fra inne til ute kurs

Kurset «Fra inne til ute» er for deg som har Brattkort og erfaring fra klatring innendørs og ønsker lære deg å klatre ute. Kurset har som mål å sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter på egen hånd og ta vare på sin egen og klatrepartnerens sikkerhet.

Under kurset vil vi blant annet

  • Gi kursdeltakerne en innføring i utstyr for utendørsklatring og sikker bruk av dette
  • Lære om identifisering av risikomomenter og farer ved klatring utendørs
  • Lære om sikringsteknikk og metoder for klatring på topptau og led utendørs
  • Sette deltagerne i stand til å etablere topptaufeste og rapellfeste
  • Lære deltakerne å tre toppanker og sikker rapellering
  • Diskutere ulykker og farer knyttet til klatring utendørs og hvordan vi kan forebygge disse
  • Bevisstgjøre deltagerne på prinsippene om sporløs ferdsel, etikk og hensynsfull opptreden
  • Presentere den lokale klatringen på Ørland og omegn

Kursavgift og påmelding

Kursavgift: kr.1500,-

Fortjenesten fra kurset går til nye bolter og videre arbeid med å etablere nye klatreruter på Ørland og omegn.

Påmelding til kurs er bindende. Avmelding må skje senest 14 dager før kursstart. Du vil da få refundert hele kursavgiften. Dersom du må melde deg av kurset etter denne fristen vil kun 50% av kursavgiften refunderes, uansett årsak. Ta kontakt på kurs@orlandklatreklubb.no

Alt utstyr du trenger på kurs inngår i kursavgiften. Hvis du har eget utstyr må du som minimum ta med klatresele, manuell taubrems med to hull, minimum to skrukarabiner, hjelm og klatresko.

Kurset vil bli kansellert hvis det er færre enn 2 deltakere, du får varsling på mail hvis kurset kanselleres.

Aldersgrense

Deltakere må ha fylt 15 år ved kursdato. Deltakere under 18 år må ha underskrift fra foresatte. Dette må være klart før kursstart.

Erfaring

Du må ha Brattkort og erfaring med klatring og sikring på led inndørs (men vansklighetsgrad har ikke betydning). Du bør ha klatret aktivt i minst to måneder etter bestått Brattkort-prøve. Hvis du har lignende erfaring fra klatring ute men savner Brattkort, ta kontakt for en prat med oss.

Tid

2 dager (6 + 6 timer)

Transport

Du må selv ordne med transport til kursstedene. Informasjon om oppmøtested og tidspunkt sendes ut i forkant av kurset.

Ønsker du mer infomasjon eller har du spørsmål ift kurset?  Da kontaktar du kursansvarlig, Mattias, på kurs@orlandklatreklubb.no.