Fra inne til ute

Fra inne til ute kurs

Kurset «Fra inne til ute» er for deg som har Brattkort og erfaring fra klatring innendørs og ønsker lære deg å klatre ute. Kurset har som mål å sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter på egen hånd og ta vare på sin egen og klatrepartnerens sikkerhet.

Under kurset vil vi blant annet

  • Gi kursdeltakerne en innføring i utstyr for utendørsklatring og sikker bruk av dette
  • Lære om identifisering av risikomomenter og farer ved klatring utendørs
  • Lære om sikringsteknikk og klatring på topptau og led utendørs
  • Sette deltakerne i stand til å etablere topptaufeste og rapellfeste
  • Lære deltakerne å tre toppanker og sikker rapellering
  • Diskutere ulykker og farer knyttet til klatring utendørs samt hvordan vi kan forebygge disse
  • Bevisstgjøre deltakerne på prinsippene om sporløs ferdsel, etikk og hensynsfull opptreden

Kursavgift

Kursavgift: kr.1500,-

Fortjenesten fra kurset går til nye bolter og videre arbeid med å etablere nye klatreruter.

Påmelding til kurs er bindende. Avmelding må skje 7 dager før kursstart. Du vil da få refundert hele kursavgiften. Dersom du må melde deg av kurset etter denne fristen vil kun 50% av kursavgiften refunderes. Ta kontakt på kurs@orlandklatreklubb.no

Alt utstyr som du vil trenge på kurset inngår i kursavgiften. Grunnet Corona anbefaler vi at du har egen klatresele, manuell taubrems, minimum to skrukarabiner og klatresko.

Kurset vil bli kansellert hvis det er færre enn 3 deltakere, du får varsling på mail hvis kurset kanselleres.

Aldersgrense

Deltakere må ha fylt 14 år ved kursdato. Deltakere under 18 år må ha underskrift fra foresatte. Dette må være klart før kursstart.

Erfaring

Du må ha Brattkort og erfaring med klatring og sikring på led inndørs (vansklighetsgrad har ikke betydning). Du må ha klatret aktivt minst to måneder etter bestått Brattkort-prøve.

Tid

2 dager (6 + 6 timer)

Transport

Du må selv ordne med transport til kursstedene. Informasjon om oppmøtested og tidspunkt sendes ut i forkant av kurset.

NB! Dersom kurset er fullt vil det ikke være mulig å registrere seg. Du kan da sende en mail til kurs@orlandklatreklubb.no og melde din interesse for kurset, slik at du kan få tildelt plassen dersom noen skulle trekke seg.