Eventyret startet i 2018

Om oss

Stiftelsen av klubben

Høsten 2018 sto Ørland Sparebank Arena ferdig som en ny og flott flersportshall på Brekstad. I hallen ble det også bygget et eget rom med klatrevegg og buldrevegg. Men det fantes ingen til å drifte aktiviteten i hallen. Derfor spurte Ørland kommune etter folk som hadde klatreerfaring og som ønsket å starte med klatreaktivitet i den nye hallen. Noen ildsjeler fra lokalmiljøet samlet seg sammen og Ørland Klatreklubb ble stiftet.

Hvordan klubben driftes

Styret i klubben består av frivillige og driften av hallen foregår i samarbeid med kommunen som eier hallen. All organisering, aktivitet i klubben og driften i hallen blir gjort av frivillige som ønsker å bidra til å utvikle klatremiljøet på Ørland og omegn. Du kan lese en presentasjon av styret her.

Klatremiljøet vokser

Det viste seg fort at intresset for klatring var stort i området. I løpet av de første månedene hadde klubben over 100 aktive medlemmer, og medlemstallet vokser stadig. Takket være engasjerte medlemmer har Ørland Klatreklubb og startet med å utendørs klatrefelt, blant annet på Vallersund. I begynnelsen av 2022 har klubben omtrennt 220 betalende medlemmer. Både antall medlemmer og sålda halv/årskort er i stadig vekst.

Oppgraderinger av hallen i 2020

Store deler av den originale buldreveggen var forholdvis lav og det førte til at den ble lite brukt som det var tenkt. I starten av 2020 fikk styret i klubben gjennomført en oppgradering av buldreveggen, slik at at den nå både er høyere og lenger.

Samtidig ble det også, etter stort ønske fra miljøet, kjøpt inn to Trublue autobelay enheter til hallen.