Autobelay kurs

Autobelay kurs

1 mars 2024 lanserte Norges Klatreforbund (NKF) en nye retningslinier for klatring på Autobelay og derved en ny standard; Autobelay kortet. Formålet er en vision om null skader og ulykker ved klatring på Autobelay, noe som dessverre er vanlig idag. Autobelay kort er en national standard som de fleste klatreklubber og klatresenter i Norge vil følge og ha som krav innen en snar fremtid. Dette innebærer at personer som tatt Topptau kort eller Brattkort FØR 1/3 2024 vil trenge en kurs for å få Autobelay kort uansett forkunskaper. Autobelay kurs gir deg en full innføring i klatring på Autobelay på innendørs klatreanlegg. 
Du kan lese mere om Autobelay kort, Brattkort og Topptaukort og forskjellen mellom disse på Norsk Klatreforbund sine hjemmesider.

OBS: Ørland Klatreklubb stiller krav om Topptau kort eller Brattkort for å få bruke Autobelay. Dette grunnet sikkerhet då hallen ikke er bemannet utover tisdag og torsdag 18.00 – 21.00. Autobelay kort er en national standard men dette er ett lokalt krav hos Ørland Klatreklubb. Hvis du ikke har sikringskort eller ønsker vite mere kan du kan lese mer om grunnkurs inne her.

Kursets innhold

Kurset vil gi deg grundleggende kompetanse om utstyr, korrekt bruk av Autobelay og lære deg gode rutiner for sikker klatring på Autobelay. Kurset gjennomgår kunnskapene og ferdighetene som er nødvendig for å ta Autobelay kort, noe som innen en snar fremtid vil bli påkrevd for å klatre selvstendig innendørs anlegg i Norge. Praktisk prøve gjennomføres på kurset.

Norges Klatreforbund tar kr. 100,- i administrasjonsgebyr ved bestilling av Autobelay kort etter bestått prøve. Dette bekostes av deltageren selv.  Autobelay kort er en helt digital standard og vil vises på portalen Brattkompetanse der deltageren må skape en egen profil.

Kursavgift

Kursavgift: kr. 100,-

Påmelding til kurs er bindende! Avmelding må skje minimum 7 dager før kursets start.  Ta kontakt på kurs@orlandklatreklubb.no

Inkludert i prisen er nødvendig utstyr, blandt annet sele, sko, tau og taubrems.

Kurset vil bli kansellert hvis det er færre enn 3 deltakere og du vil da bli varslet og få mulighet til å bli flyttet til neste kurs eller få refundert kursavgiften. Vid kansellering får du hele kursavgiften tilbake.

Aldersgrense

Deltaker må være fylt 13 år på dato for kurs. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurs. Dette må være klart før kurs starter. For minderårige 13-18 år gjelder spesielle regler for Brattkort, du kan lese om dette her.

Erfaring

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Tid

Cirka 1 time inklusive praktisk prøve.

NB! Dersom kurset er fylt opp finnes et køsystem.  Du vil bli varslet dersom noen deltagere melder seg av så at du eventuellt kan ta dennes plass på kurset. Du kan da sende en mail til kurs@orlandklatreklubb.no og melde din interesse for neste kurs, dersom dato for neste kurs ikke er oppsatt på hjemmesiden.