Hallregler

 • Alle som skal klatre skal ha BETALT inngang samt lest og signert ansvarserklæring FØR klatring.

 • ALLE skal lese og signere vår “Ansvarserklæring Ørland Klatrehall”. Foresatt skriver under for personer under 18år. For ungdom kan skjemaet “Ansvarserklæring fra foresatt” medbringes eller oppbevares i hallen.

 • Hvis du har sikringskort (Brattkort eller Topptau kort) skal dette vises frem for hallvakt når hallen er bemannet.
 • Alle som skal klatre med tau må ha sikringskort, eller være med en voksen (18 eller eldre) som har dette. Voksen med sikringskort kan ha med seg maks 4 personer uten sikringskort og blir da ansvarlig for sitt følge.

 • Innkobling av Autobelay på deg selv eller andre krever sikringskort og dokumentert (med signatur), intern opplæring. Voksen og ungdom UTEN sikringskort kan buldre og klatre, men IKKE betjene innkobling av tau eller autobelay. Dette samt sikring med tau SKAL utføres av voksen med sikringskort.

 • Følg adgangsbestemmelsene samt klatrevett plakatene (som og finnes digitalt her).

 • Ungdom (13-18år) MED sikringskort har ikke lov til å ta med ungdom UTEN sikringskort i tauveggen, uten voksen tilstede. Voksen person skal da vite at hen er ansvarlig for sikkerheten. Ungdom med sikringskort kan klatre sammen uten tilsyn.
 • Barn (0-12år) skal ha tilsyn av voksen, den tiden de oppholder seg i klatrehallen. Foresatt er ansvarlig for sine barn eller minderårige i følge.
 • Kodebrikke er personlig og skal ikke lånes bort til andre. Ved brudd kan tilgang inaktiveres.

 • Utesko er forbudt inne i klatrehallen. Gå rundt eller klatre BARFOT er ikke tillatt av hygienemessige årsaker.

 • Flasker, sekker, telefoner etc skal ikke oppbevares på tjukkaser. Hvis du søler, tørk opp etter deg. Ta med ditt søppel.

 • Kun flytende kalk og kalkball er tillatt i hallen. All bruk av løskalk er forbudt!

 • Løse klatretak, feil eller mangler på utstyr som kan være av betydning for sikkerheten skal varsles til klubben umiddelbart. Hvis hallen er ubemannet ta kontakt på mail eller på klubbens Facebook. Merk utstyret og ta en bilde hvis mulig for lettere identifiering.

 • Alle former av rusmidler og alkohol er forbudt i lokalene og kan medføre avstengning og bortvisning.

 • Medbrakt utstyr skal ha UIAA / CE-godkjenning, og skal brukes ihht produsentens brukermanual. Maks alder ihht produsentens anbefalinger.

 • Clogging i klatreveggen er forbudt med unntak av vedlikehold av veggen.

 • Ha fokus oppover og vær oppmerksom på fare ved fallende gjenstander, eks karabinere. Opphold deg aldrig under noen som klatrer.

 • Ved stor vektforskjell mellom sikrer og klatrer anbefales at sikrer kobler seg til hallens sandsekk som bunnsikring.

 • Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolt i tauveggen, og på ruter som er opptatt, er ikke tillatt.

 • Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Det skal ikke buldres under en annen klatrer.

 • Besøkere skal rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte adgang til personer eller grupper, som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

 • Alle personskader og nestenulykker skal rapporteres in til klubben. En rapport skal skrives i eget skjema som oppbevares i klatrehallen. Sikkerhetsansvarlig eller styreleder rapporterer skadestatistikk til Norges Klatreforbund. Rapporten vil bli anonymisert.