Hallregler

 • Alle som skal klatre skal ha BETALT inngang samt lest og signert ansvarserklæring FØR klatring.

 • ALLE skal lese og signere vår “Ansvarserklæring Ørland Klatrehall”. Foresatt skriver under for personer under 18år. For ungdom skal skjemaet “Ansvarserklæring fra foresatt” medbringes eller oppbevares permanent i hallen.

 • Hvis du har sikringskort (Brattkort eller Topptau kort) skal dette vises frem fysiskt eller digitalt for hallvakt når hallen er bemannet.
 • Brukere av hallen og foresatte til barn/ungdom plikter til å holde seg oppdatert med gjeldende hallregler og hallens bestemmelser da disse endres og oppdateres løpende. De som gjelder er de du leser akkurat nå.
 • All klatring som innebærer sikring av annen klatrere med tau må ha sikringskort, eller være med en voksen (18 eller eldre) som har dette. Voksen med sikringskort kan ha med seg maks 4 personer uten sikringskort og er 100% ansvarlig for sitt følge.

 • Innkobling av autobelay på deg selv eller andre krever sikringskort og intern opplæring, dokumentert med signatur. Voksen og ungdom UTEN sikringskort kan buldre og klatre, men IKKE betjene innkobling av tau eller autobelay. Personer som kun har autobelay kort kan ikke betjene autobelay allene i vår klatrehall per idag.

 • Følg adgangsbestemmelsene samt klatrevett plakatene (som og finnes digitalt her).

 • Klatring på autobelay med lyd på øret er ikke tilatt. Fokus skal være på selvsjekk og eventuellt andre som befinner seg i hallen.
 • Ungdom (13-18år) med sikringskort har ikke lov til å ta med ungdom uten sikringskort i tauveggen, uten voksen tilstede. Voksen person skal da vite at hen er 100% ansvarlig for sikkerheten. Ungdom med sikringskort kan klatre sammen uten tilsyn.
 • Barn (0-12år) skal ha tilsyn av voksen når de oppholder seg i klatrehallen. Foresatt er ansvarlig for sine barn eller minderårige i følge.
 • Kodebrikke er personlig og skal ikke lånes bort til andre. Ved brudd kan tilgang inaktiveres.

 • Utesko er forbudt inne i klatrehallen. Gå rundt eller klatre barfot er heller ikke tilatt av hygienemessige årsaker.

 • Flasker, sekker, telefoner eller klær ets. skal ikke oppbevares på tjukkaser. Hvis du søler, tørk opp etter deg. Ta med ditt søppel. Pant flasker.

 • Kun flytende kalk og kalkball er tillatt i hallen. Bruk av løskalk er forbudt! Vi selger kalkposer og flytende kalk i hallens åpettider.

 • Løse klatretak, feil eller mangler på utstyr av betydning for sikkerheten skal varsles til klubben umiddelbart. Hvis hallen er ubemannet tar du kontakt på mail eller på klubbens Facebook chat. Merk utstyret og ta en bilde hvis mulig for lettere identifisering.

 • Alle former av rusmidler og alkohol er forbudt i lokalene og vil medføre avstengning og bortvisning.

 • Medbrakt utstyr er brukerens sitt ansvar. Det skal ha UIAA / CE-godkjenning og skal brukes ihht produsentens brukermanual. Maks alder ihht produsentens anbefalinger.

 • Clogging i klatreveggen er forbudt med unntak av vedlikehold av veggen.

 • Ha fokus oppover og vær oppmerksom på fare ved fallende gjenstander, eks karabinere. Opphold deg aldrig under noen som klatrer.

 • Ved stor vektforskjell (30%) mellom sikrer og klatrer anbefales at sikrer kobler seg til hallens sandsekk (30kg) eller bruke Edelrid Ohm som sikring.

 • Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolt i tauveggen og på ruter som er opptatt, er ikke tillatt.

 • Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Det skal ikke buldres under en annen klatrer. Spesiell fokus rundt Moon Board.

 • Besøkere skal rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte adgang til personer eller grupper, som anses uskikket til å benytte klatreanlegget. Ved allvorlige hendelser kan tillgang inaktiveres.

 • Alle personskader, hendelser og nestenulykker skal rapporteres til klubben. Sikkerhetsansvarlig eller styreleder rapporterer skadestatistikk til Norges Klatreforbund. Rapporten vil bli anonymisert.