Hallregler

 • ALLE som skal klatre skal ha BETALT inngang samt signert besøkslogg FØR klatring.

 • Alle som skal klatre med tau må ha sikringskort, eller være med en voksen (18 eller eldre) som har dette. Voksen med sikringskort kort kan ha med seg maks 4 personer uten sikringskort, og blir da ansvarlig for sitt følge.

 • Innkobling av Autobelay på seg selv eller andre krever sikringskort og dokumentert internopplæring. Ta kontakt med hallvakt.

 • Ved ankomst til hallen skal du skrive deg in i lese adgangbestemmelserne og signere besøksloggen.
 • Følg adgangsbestemmelsene samt klatrevett plakatene (som og finnes digitalt her).

 • Kodebrikke er personlig og kan ikke lånes bort til andre. Ved brudd kan tilgang inaktiveres.

 • Utesko er strengt forbudt inne i klatrehallen. Gå rundt eller klatre BARFOT er ikke tillatt av hygienemessige årsaker.

 • Flasker, sekker, telefoner etc skal ikke oppbevares på tjukkaser. Hvis du søler, tørk opp etter deg.

 • KUN flytende kalk og kalkball er tillatt i hallen. All bruk av løskalk er forbudt!

 • Løse klatretak, feil eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten skal varsles til hallvakt umiddelbart. Hvis hallen er ubemannet ta kontakt på mail eller på klubbens Facebook. Merk utstyret og ta en bilde hvis mulig for lettere identifiering.

 • Alle former av rusmidler og alkohol er forbudt i lokalene og kan medføre avstengning.

 • Medbrakt utstyr skal ha UIAA / CE-godkjenning, og skal brukes ihht produsentens brukermanual. Maks alder ihht produsentens anbefalinger.

 • Clogging i klatreveggen er forbudt med unntak av vedlikehold av veggen.

 • Ha fokus oppover og vær oppmerksom på fare ved fallende gjenstander, eks karabinere. Opphold deg aldrig under noen som klatrer.

 • Ved stor vektforskjell mellom sikrer og klatrer anbefales at sikrer kobler seg til hallens sandsekk som bunnsikring.

 • Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolt i tauveggen, og på ruter som er opptatt, er ikke tillatt.

 • Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Det skal ikke buldres under en annen klatrer.

 • Besøkere skal rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte adgang til personer eller grupper, som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

 • Alle personskader og nestenulykker skal rapporteres in til klubben. En rapport skal skrives i eget skjema som oppbevares i klatrehallen. Sikkerhetsansvarlig eller styreleder rapporterer skadestatistikk til Norges Klatreforbund. Rapporten vil bli anonymisert.